Als eerste Zeeuwse Duikcentrum zijn we lid geworden van de HISWA.
 Dit is de branche organisatie voor watersportbedrijven en heeft sinds een aantal
 jaar een speciale tak voor de duiksport. HISWA staat voor kwaliteit en zo ook
 de aangesloten bedrijven. We zijn er dan ook trots op dat we hier lid van zijn.
 Voor de duiksport zet de HISWA zich onder meer in voor heldere algemene
 voorwaarden voor aangesloten bedrijven, maar ook praktischere zaken worden
 gezamenlijk geregeld. Denk hierbij aan kwaliteitsbewaking voor het onderhoud
 aan je automaat en een nieuw systeem dat opgezet is om duikflessen te
 controleren.